zaterdag 11 augustus 2012

Home is where the heart is

Iedere keer als ik dit blog 'Picture This' open, staart mij een foto aan, van Eilean Donan Castle. Gemaakt met mijn eerste digitale camera. Een ding van niks eigenlijk, een van de eersten toen. Ik maakte zelf eigenlijk voornamelijk nog foto's met rolletjes, schoot er die vakantie wel 6 vol. Al die foto's zijn eigenlijk prachtig geworden. En ik zou ze heel graag ooit nog willen digitaliseren, als dat kan. Met zo'n negatievenscanner duurt dat erg lang voor je dat voor elkaar hebt.
Wat ik wil zeggen is dat nu ik vakantie heb en we niet weggaan, ik eigenlijk toch wel weer heimwee heb, iedere keer als ik mijn foto's van toen bekijk. Het knaagt altijd wel, Schotland is nu eenmaal my home away from home, zo voelt het nog steeds. Maar hoe langer het duurt voor ik er naar terug kan, hoe meer het knaagt. Ik zucht nog maar een keer, het gevoel in mijn binnenste zucht mee en laat zijn/haar koppie hangen.
Home is where the heart is toch? Ik ben gek op mijn eigen huisje, mijn plekje, maar daar zijn... mijn hele wezen verlangd ernaar! *zucht*

Every time I open my second blog site 'Picture This', a photo stares me in the face, the photo of Eilean Donan Castle. Made with my first digital camera. Actually a piece of crap in todays view of digital cameras. I made my photos then with a camera with rolls of film, I shot so many photos that holiday, I needed 6 of them. Al those photos are actually quit beautiful. And I would love to digitalise them one day if possible. It can be done with a negitive scanner but it takes up a lot of time to do so. 
What I was going to say was, now I am on holiday and we're not going anywhere but stay at home, I am a 'little' homesick yet again. It never goes away, whenever I watch the pictures I took back then. It always hurts a bit, Scotland is my home away from home. It feels like that anyway. But the longer it takes before I can go back to the country I love so much, the more the inner me is sighing with me and hanging her head. Home is where the heart is, so they say. I love my own home, my own place, but to be there! My whole being yearns for it! *sigh*

© KH

Geen opmerkingen: